بازداشت شبکه هشت تن از اعضای طالبان در تخار

محمد جواد هجری، سخنگوی مقام ولایت تخار می‌گوید: نیروهای قطعات خاص ریاست امنیت ملی تخار شبکه هشت نفری گروه طالبان را از مربوطات ولایت تخار بازداشت کرده‌اند. یک گروه هشت نفری گروه طالبان به دستور مولوی محسن، والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت تخار که مصروف فعالیت‌های تخریبی و تروریستی در مربوطات ولایت تخار بودند توسط […]

محمد جواد هجری، سخنگوی مقام ولایت تخار می‌گوید: نیروهای قطعات خاص ریاست امنیت ملی تخار شبکه هشت نفری گروه طالبان را از مربوطات ولایت تخار بازداشت کرده‌اند.

یک گروه هشت نفری گروه طالبان به دستور مولوی محسن، والی نام‌نهاد طالبان برای ولایت تخار که مصروف فعالیت‌های تخریبی و تروریستی در مربوطات ولایت تخار بودند توسط نیروهای عملیاتی ریاست امنیت ملی تخار شناسایی و بازداشت شدند.

  • سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا، کندز