کشته شدن هفت عضو طالبان در حمله جبهه آزادی به این گروه در کابل

به نقل از جبهه آزادی، این حملات در چهارراهی گل سرخ و پنجشیروات رخ داده است.

این جبهه نوشته است که طالبان در «پاسگاه [چهارراهی سرخ] در هفته گذشته بالای چندین موتر مسافربری در شهر کابل شلیک کرده و به بهانهٔ بازرسی امنیت، زنان و دختران را مورد آزار و ‌اذیت قرار داده بودند.»

این جبهه گفته است که طالبان در پاسگاه پنجشیروات، «هفته گذشته بالای موتر حامل شماری از جوانان ولایت پنجشیر شلیک کرده و تعدادی از آنان را شهید و زخمی کرده بودند.»

این سومین حمله جبهه آزادی بر پاسگاه‌های طالبان در کابل در دو روز گذشته است.