دومین جشنواره نوروزی شعر و داستان «از نیستان»

۱۰۰ تن از شاعران و داستان‌نویسان در دومین جشنواره فرهنگی و ادبی شهر کتاب بلخ در تالار
دانشگاه نخبگان در شهر مزارشریف شرکت کردند.

۱۰۰ تن از شاعران و داستان‌نویسان در دومین جشنواره فرهنگی و ادبی شهر کتاب بلخ در تالار دانشگاه نخبگان در شهر مزارشریف شرکت کردند.

در این جشنواره که از سوی شهر کتاب بلخ با همکاری بنیاد خیرخواه و دانشگاه نخبگان برگزار شده بود ۶ تن در دو بخش شعر و داستان مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

بخش دیگری این برنامه را نیز نمایشگاه کتاب تشکیل می‌داد که از سوی شهر کتاب بلخ در دانشگاه نخبگان به هدف ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه و ترغیب جوانان ‌آن راه‌اندازی شده بود.

با این حال برندگان این جشنواره راه‌اندازی این‌گونه برنامه‌ها را برای شاعران و داستان‌نویسان تازه‌کار مؤثر می‌دانند و می‌گویند که چنین برنامه‌هایی می‌تواند باعث خلق انگیزه و پیشرفت شاعران جوان شود.

این در حالیست که سال پار نیز جشنواره نوروزی از سوی شهر کتاب بلخ در شهر مزارشریف برگزار شده بود. این دومین باریست که این جشنواره از سوی شهر کتاب بلخ در شهر مزارشریف برگزار می‌شود.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ