خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|
مرور رده

پارلمان

جلسات فوق‌العاده‌ شورای ملی به منظور طی مراحل بودجه وسط سال مالی

 محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با صدور فرمانی بر دوام نشست‌های اعضای شورای ملی تاکید کرده است. اشرف غنی از اعضای شورای ملی خواسته که به منظور طی مراحل بودجه وسط سال مالی ۱۳۹۸ به کارشان