داکتر عبدالله، رئیس اجرایی وارد شهر مزارشریف شد

ﺩاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رئیس اﺟﺮایی ﺟﻤﻬﻮﺭی اﺳﻼمی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ و ﺻﺪﺭاﻋﻆﻢ اﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ وارد شهر مزارشریف شدند. گفته می‌شود آنان برای افتتاح نمایشگاه کشور ازبکستان به شهر مزارشریف آمده‌اند. محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

ﺩاﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رئیس اﺟﺮایی ﺟﻤﻬﻮﺭی اﺳﻼمی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ و ﺻﺪﺭاﻋﻆﻢ اﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ وارد شهر مزارشریف شدند.

گفته می‌شود آنان برای افتتاح نمایشگاه کشور ازبکستان به شهر مزارشریف آمده‌اند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ