خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|
مرور رده

تحلیل

در جوامع دمکراتیک، قدرت با احترام به حقوق بشر اعمال می‌شود

واژه دموکراسی از زبان یونانی می‌آید و معنـی آن تقریباً «حکومت مردم» است. مسـائل مربـوط به دموکراسی چندین هزار سـال موردبحث بوده اما هیچ تعریف جهان‌شمولی که همه آن را قبـول داشته باشند برای

میراث گاندی و امنیت جهانی

رابیندرانات تاگور، شاعر ملی هند و یکی از بزرگ‌ترین شاعران تاریخ بشر، می‌گوید؛ بگذار چراغی را روشن کنیم و هر گز بحث نکنیم که آیا این کمکی به زدودن ظلمت می‌کند یا نه؟ این عصاره تفکر انسان

اشرف غنی: خواست ما از طالبان تسلیم شدن نه بلکه، مذاکره آبرومندانۀ صلح است

رئیس جمهور افغانستان روز شنبه ۲۹ سرطان در همایش بین‌المللی شهری در کابل گفت:  صلح هدف ما است و برای آوردن آن اراده محکم داریم. او افزود: "ما از طالبان خط تسلیمی نخواستیم بلکه،…

پیش از گفتگو، نگران برخورد طالبان با خود به عنوان یک «زن» بودم

در گفتگوی رودررو، طالبان را چگونه یافتید؟ این نخستین تجربه من در گفتگو با هیئت طالبان بود، طالبانی که از هجده سال بدین‌سو، افغانستان با آنان درگیر جنگ است. با ورود به دوحه تا گفتگو با