خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|
مرور رده

تحلیل

برای آگاه شدن، باید آگاه شد!

بی‌سوادی یعنی کوری؛ یعنی به‌جای راست راه رفتن و در راه راست رفتن، تکیه بر بازوی هرکسی که خود را غم‌خوار وانمود می‌کند دادن و رشته دوست را بر گردن پذیرفتن و هرکجا دل‌خواه اوست رفتن! هر نوع…

ترجیحات نخبگان سیاسی در افغانستان

ترجیحات گروه‌های اجتماعی همان‌گونه که از نام این گروه‌ها پیدا است؛ تعیین و جهت می‌گیرد. گروه‌های صنفی برای صنف موردنظر و گروه‌های کارگری برای کارگرها و... در واقع در جهانی که مبنای آن…

صلح یا انتخابات؛ چگونه و چطور؟

صلح و انتخابات دو امری که ظاهراً برای رسیدن به آن مخیر بودیم؛ اما غافل از اینکه نه ما توان برگزاری انتخابات شفاف را داریم و نه اراده‌ای برای به میان آوردن صلح در این میان! عده‌ای بر طبل

یک مقام طالبان: مبارزه طالبان با دولت افغانستان ادامه خواهد یافت

 به گزارش شانا به نقل الوقت؛ به تازگی دور نهم نشست طالبان و آمریکا در شهر دوحه، پایتخت قطر برگزار شد. این نشست برای چهار روز ادامه داشت و گفته شد که اکنون بحث بر سر ترکیب هیئت افغانستان در

در جوامع دمکراتیک، قدرت با احترام به حقوق بشر اعمال می‌شود

واژه دموکراسی از زبان یونانی می‌آید و معنـی آن تقریباً «حکومت مردم» است. مسـائل مربـوط به دموکراسی چندین هزار سـال موردبحث بوده اما هیچ تعریف جهان‌شمولی که همه آن را قبـول داشته باشند برای