فراغت ۵۶ تن از سربازان از دوره سوادآموزی

۵۶ تن از سربازان قطعات فرماندهی پلیس ولایت هرات از دوره سوادآموزی فارغ شدند. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات می‌گوید که این دوره سوادآموزی با همکاری دفترG.I.Z   برای ۵۶ تن از سربازان زن و مرد قطعات فرماندهی پلیس هرات راه‌اندازی شده بود. او می‌گوید که در پایان این دوره به فراگیران سند فراغت داده […]

۵۶ تن از سربازان قطعات فرماندهی پلیس ولایت هرات از دوره سوادآموزی فارغ شدند.

عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات می‌گوید که این دوره سوادآموزی با همکاری دفترG.I.Z   برای ۵۶ تن از سربازان زن و مرد قطعات فرماندهی پلیس هرات راه‌اندازی شده بود.

او می‌گوید که در پایان این دوره به فراگیران سند فراغت داده شده است.