ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان؛

طالبان از ترس پیشرفت افغانستان، مانع آموزش دختران می‌شوند

شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی در پژوهشی نوشت که طالبان قندهاری در مورد آموزش و تحصیل دختران رویکرد سختگیرانه و محافظه‌کارانه‌تری نسبت به شبکه حقانی و طالبان پکتیکایی دارند.

به گفته این سازمان پاکستانی، طالبان از ترس پیشرفت افغانستان، مانع آموزش دختران می‌شوند.

پژوهش «پروفایل طالبان: دیدگاه‌ها و استراتژی‌ها»، سیاست‌ها و دیدگاه‌های طالبان را در یک سال گذشته بررسی کرده است.

نویسندگان این پژوهش به افغانستان سفر کرده و با ده‌ها مقام طالبان از جمله ملا شیرین، والی این گروه در قندهار و مشاور ارشد ملاهبت‌الله آخوندزاده، پژوهشگران و اعضای جامعه مدنی افغانستان مصاحبه کرده‌اند.

نویسندگان پژوهش شورای تحقیقات بین‌المللی امور مذهبی باور دارند که طالبان قندهاری با آموزش دختران مخالفت می‌کنند زیرا می‌ترسند که اجازه حضور زنان در مکان‌های عمومی، «افغانستان را به سمت مدرن‌سازی و پیشرفت بکشاند.»

در این پژوهش آمده است که طالبان قندهاری معتقدند که «امتیازدهی به زنان، مرزهای بین دموکراسی و شریعت اسلامی را از بین می‌برد.»

این پژوهش می‌گوید: «در منطقه لوی قندهار، جایی که سنت یا ایدیولوژی مذهبی حاکم است به دلیل ترس از دست دادن دستاوردها، کوچک‌ترین صداهای مخالف به سرعت فرونشانده می‌شود.»