طالبان: شیعیان باید عید فطر را بر‌اساس اعلام دادگاه عالی تجلیل کنند

طالبان از عالمان دینی اهل تشیع در این ولایت خواسته‌اند که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه، عید سعید فطر را با شهروندان اهل‌سنت جشن بگیرند.

منابع محلی در مزارشریف مرکز ولایت بلخ می‌گویند که طالبان از عالمان دینی اهل تشیع در این ولایت خواسته‌اند که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه، عید سعید فطر را با شهروندان اهل‌سنت جشن بگیرند.

به گفته منابع مسئولان دادگاه استیناف طالبان در بلخ با حضورداشت مقام‌های محلی طالبان در این ولایت با احضار شماری از عالمان دینی اهل تشیع از آنان خواسته‌اند که پس از اعلام دادگاه عالی این گروه و رویت هلال عید‌، شیعیان نیز عید سعید فطر را تجلیل کنند.

این در حالی است که پیش از این در مواردی شهروندان شیعه افغانستان یک روز پس از شهروندان اهل‌سنت عید‌ را جشن می‌گرفتند.

پس از واگذاری قدرت به طالبان، این گروه همواره بر میزان محدودیت‌ها بر گروه‌های قومی و مذهبی می‌افزاید.