توجه به کشت زعفران در بلخ بیشتر شده‌است

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از رادیو آزادی، مسئولان انجمن زعفران کاران در بلخ از افزایش کشت زعفران در این ولایت خبر می‌دهند. آنان خواستار بازاریابی بین‌المللی برای این محصول شده‌اند. صدیق‌الله کاکر، مسئول انجمن زعفران‌کاران بلخ، می‌گوید که کشت زعفران در بلخ رو به افزایش است و نیز کیفیت این گیاه همه سال […]

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از رادیو آزادی، مسئولان انجمن زعفران کاران در بلخ از افزایش کشت زعفران در این ولایت خبر می‌دهند. آنان خواستار بازاریابی بین‌المللی برای این محصول شده‌اند.

صدیق‌الله کاکر، مسئول انجمن زعفران‌کاران بلخ، می‌گوید که کشت زعفران در بلخ رو به افزایش است و نیز کیفیت این گیاه همه سال بهبود می‌یابد.

آقای کاکر در صحبت با رادیو آزادی خواستار دریافت بازار فروش بین‌المللی به زعفران تولیدی در بلخ شد.

او گفت: با گذشت هر سال، کشت زعفران از لحاظ کمیت بهبود می‌یابد، امسال نیز در بلخ تولید ما حدود ۱۴۰ الی ۱۵۰ کیلو است و تعدادی از نهاد‌ها ظرفیت‌سازی کشاورزان را آغاز کرده‌اند.

مسئولان ریاست زارعت بلخ تائید می‌کنند که کشت زعفران در این ولایت نسبت به گذشته افزایش یافته است. این گیاه معمولاً در ولسوالی‌های شولگره، دهدادی، خلم و دولت‌آباد کشت می‌شود.

به گفته ذبیح‌الله زوبین، آمر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ حدود ۵۰۰ تن از مردان و زنان مصروف کشت، پروسس و دسته‌بندی زعفران در بلخ هستند.

حدود ۱۱۰ زن و ۳۷۰ مرد در بخش تولید، پروسس و دسته‌بندی زعفران کار می‌کنند. به طور مجموعی نسبت به گذشته فعالیت در بخش کشت و تولید زعفران بیش‌تر از هر زمان دیگر شده است.

به گفته مسئولان انجمن زعفران‌کاران در بلخ که قیمت فی کیلو زعفران ۷۰ تا ۸۰ هزار افغانی است که در بازار‌های بین‌المللی به ارزش ۶ هزار دالر آمریکایی به فروش می‌رسد.

مسئولان ریاست زراعت ولایت بلخ می‌گویند: فصل کشت زعفران در بلخ آغاز شده است و تا دو ماه دیگر نیز دوام خواهد داشت.

با این حال فریبا عصیان، مسئول شرکت فروش زعفران در بلخ می‌گوید با آن که حضور زنان در تولید و پروسس زعفران نسبت به سایر نقاط کشور بیش‌تر است، اما به علت عدم آموزش‌های مسلکی در بخش کشت و پروسس زعفران از لحاظ کیفی کارکرد زنان ضعیف است.