۴.۷ میلیون کودک و زن باردار افغانستانی در معرض خطرند

اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) آمار تازه‌ای از آسیب‌دیدگان بحران غذایی در افغانستان ارائه کرده است.

بازرس ویژه آمریکا امروز با استناد به یافته‌های برنامه جهانی غذا گزارش داد که نیازهای بشردوستانه با سرد شدن هوا در افغانستان در حال افزایش است. و گفت که در حال حاضر ۴.۷ میلیون کودک و زن باردار در این کشور در معرض خطر جدی هستند.

سیگار با اشاره به عواقب بحران ناامنی غذایی در افغانستان گفت که در سال جاری میلادی ۳.۹ میلیون کودک دچار سوءتغذیه شده‌اند.

این نهاد در حالی از افزایش ناامنی غذایی در افغانستان خبر داده است که بربنیاد معلومات بخش‌های مربوط به سازمان ملل متحد، پس از تسلط گروه طالبان، نیمی از جمعیت این کشور از ناامنی غذایی رنج‌ می‌برند.