نگرانی شهروندان مزارشریف از افزایش آلودگی محیط زیست در این شهر

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺪنی و مسئولان محلی ﺩﺭ ﺑﻠﺦ اﺯ ﺁﻟﻮﺩگی ﻫﻮا ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﺮاﻥ هستند. ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ، اﻳﺠﺎﺩ ﺣﻤﺎﻡ‌ﻫﺎی ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮاﺯ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻮﺭه‌های ﺧﺸﺖ ﺩﺭ ﺩاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ از معضلاتی هستند که ﻣﺮﺩﻡ  اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭا ﻧﮕﺮاﻥ کرده است. بر اساس اظهارات مسئولان ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ، ۱۱۰ ریگریشن، ۱۲ ﻣﺮﻛﺰ […]

ﺷﻤﺎﺭی اﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺪنی و مسئولان محلی ﺩﺭ ﺑﻠﺦ اﺯ ﺁﻟﻮﺩگی ﻫﻮا ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﮕﺮاﻥ هستند.

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ، اﻳﺠﺎﺩ ﺣﻤﺎﻡ‌ﻫﺎی ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮاﺯ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻮﺭه‌های ﺧﺸﺖ ﺩﺭ ﺩاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ از معضلاتی هستند که ﻣﺮﺩﻡ  اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭا ﻧﮕﺮاﻥ کرده است.

بر اساس اظهارات مسئولان ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ، ۱۱۰ ریگریشن، ۱۲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻭﺵ زﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ، ۱۱۲ کارخانه تولیدی و۷۶ ﺣﻤﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻓﻴﺼﺪ آن بر خلاف معیارهای محیط‌زیستی فعالیت می‌کنند.

افزایش جمعیت، روی آوردن مردم از ولسوالی‌ها و روستاها به شهر نیز باعث افزایش آلودگی محیط زیست شده است.

از سویی نیز محمدیوسف حمیدیان، معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، حفاظت از محیط زیست را مسئولیت همه شهروندان می‌داند. او می‌گوید: تا رعایت محیط‌ زیست به یک اصل و فرهنگ تبدیل نشود، این مشکل حل نخواهد شد.

آقای حمیدیان می‌گوید: افزایش جمعیت، خرابی‌ جاده‌ها و خیابان‌ها، فعالیت حمام‌های بدون جواز از عوامل آلودگی محیط زیست در شهر مزارشریف است.

محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ