نقش رسانه‌ها در مبارزه با مواد مخدر در بلخ

مسئولان محلی در ولایت بلخ نقش رسانه‌ها را در مبارزه با مواد مخدر بسیار تاثیرگذار می‌‌دانند. آنان می‌گویند که امسال نسبت به سال‌های پیش کشت مواد مخدر در این ولایت کاهش یافته است.

رحیم‌گل ساروان، مسئول مبارزه با مواد مخدر صدای آمریکا در ولایت بلخ می‌گوید که سال پیش ارقام ۶۳ درصد افزایش را نشان می‌داد؛ اما امسال شاهد کاهش این پدیده هستیم.

آقای ساروان تنها علت کاهش کشت مواد مخدر را سهم رسانه‌ها، آفت‌های طبیعی و قیمت پایین مواد مخدر در بازارهای داخلی عنوان می‌کند.

۳٫۴ میلیون تن از شهروندان افغانستان از نشئه‌آور استفاده می‌کنند و ۶ میلیون معتاد در کشور وجود دارد و فقط برای تداوی این افراد ۱۰۱ مرکز وجود دارد که مسئولان این مراکز را بسنده نمی‌دانند.

عبدالقادر مصباح، مسئول خط نو در ولایت بلخ می‌گوید که تحقیقات این نهاد افزایش معتادان را نشان می‌دهد. به گفته وی بیش از ۳۰ فیصد معتادان را کودکان تشکل می‌دهند.

از سویی هم وژمه صارم، مسئول ۵۰ بستر زنان معتاد در ولایت بلخ تاکید می‌کند که تا سال ۱۳۹۸ از ۱۳۶ تا ۱۱۰ خانم معتاد را تداوم کرده‌اند.

به باور بسیاری از مسئولان و حتی شهروندان، رسانه به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش موثری در پیشگیری و مبارزه با مصرف مواد مخدر دارد و در حقیقت رسانه محور اصلی ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر است.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ