اجتماعیاخبار هیدراسلایدافغانستانحوادث

فقر و خشونت‌ خانوادگی؛ خودکشی 25 نفر در یک ماه گذشته

فقر و تنگ‌دستی، اعمال محدودیت‌های گسترده طالبان، بیکاری‌های دوام‌دار و آینده ناروشن، زندگی شمار زیادی از شهروندان را به آخر خط رسانده است. کنار آمدن با شرایط موجود برای برخی از شهروندان کشور غیرقابل تحمل شده است و آن‌ها ناگزیر دست به ‌خودکشی می‌زنند.

دکمه بازگشت به بالا