عبدالسلام رحیمی به عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشته شد

به گزارش شانا به نقل از دفتر ریاست جمهوری، امروز ۸ سرطان، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی عبدالسلام رحیمی را در بست خارج رتبه به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح معرفی کرد.

در این فرمان تأکید شده است که آقای رحیمی افزون بر عضویتش در کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی با حفظ تمام حقوق و امتیازات قبلی‌شان به این مقام گماشته شده است.