برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب‌خوانی در بلخ

ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ نمایشگاه کتابی را با همکاری ناشران و کتابفروشان در «شهر کتاب بلخ» برگزار کرد. مسئولان هدف این نمایشگاه را بزرگداشت از هفته کتاب می‌دانند. در این نمایشگاه حدود ۱۵ هزار جلد کتاب در ۱۰ هزار عنوان از پانزده ناشر کابل و بلخ به نمایش گذاشته شده است. در همین حال، […]

محمدفردین طاهرنوروزی، شانا نیوز، بلخ

ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ نمایشگاه کتابی را با همکاری ناشران و کتابفروشان در «شهر کتاب بلخ» برگزار کرد. مسئولان هدف این نمایشگاه را بزرگداشت از هفته کتاب می‌دانند. در این نمایشگاه حدود ۱۵ هزار جلد کتاب در ۱۰ هزار عنوان از پانزده ناشر کابل و بلخ به نمایش گذاشته شده است.

در همین حال، شرکت‌کنندگان این برنامه با استقبال از برگزاری این‌گونه نمایشگاه‌ها آن را برای جوانان مفید می‌دانند. آنان می‌گویند که فرهنگ مطالعه نسبت به سایر کشور ها خیلی ضعیف است.

این در حالیست که بیش از ۵۰ کتابخانه در مزارشریف وجود دارد و از ده سال بدین‌سو هفته کتاب در برخی از ولایت‌های افغانستان گرامیداشت می‌شود؛ اما با آن‌هم جوانان با کمبود کتاب مواجه هستند.