حریق مواد تاریخ‌گذشته در ولایت غور

  ریاست صحت عامه ولایت غور مقداری مواد تاریخ‌گذشته را در این ولایت حریق کرد. مسئولان این ریاست می‌گویند: «ریاست صحت عامه این ولایت، متعهد است تا در صحت و سلامتی شهروندان کارهای مثبت و ارزنده‌ای را چه از ایجاد کلینیک، مراکز و پوسته‌های صحی شفاخانه و تطبیق واکسین انجام دهد.» به گزارش خبرگزاری شانا […]

 

ریاست صحت عامه ولایت غور مقداری مواد تاریخ‌گذشته را در این ولایت حریق کرد.

عبدالله سیرت، خبرگزاری شانا، هرات

مسئولان این ریاست می‌گویند: «ریاست صحت عامه این ولایت، متعهد است تا در صحت و سلامتی شهروندان کارهای مثبت و ارزنده‌ای را چه از ایجاد کلینیک، مراکز و پوسته‌های صحی شفاخانه و تطبیق واکسین انجام دهد.»

به گزارش خبرگزاری شانا نیوز، داکتر جمعه‌گل یعقوبی، رئیس صحت عامه ولایت غور گفت: «در عرصه تغذیه مواد غذایی با کیفیت و معیاری نیز تعهد وظیفه‌ای دارد، در هر ماه هیئت را توظیف می‌کنم تا ادویه و مواد غذایی که تاریخ آن سپری شده در صحت و سلامتی عوض آنکه مفید و موثر نیست، بلکه ضرر وارد می‌کند، جمع‌آوری تحت‌نظر هیئت موظف حریق می‌کند.»

 رئیس صحت عامه غور گفت: در طی ماه جاری دومین بار است که به ارزش ۳۹۸۰۰۰ افغانی مواد غذایی غیرقابل استفاده تحت نظرهیئت از بین رفته است.

داکتر یعقوبی افزود: به مردم تفهیم شده تا از مواد غذایی تاریخ گذشته و بی‌کیفیت استفاده نکنند، در عین حال با ریاست صحت عامه همکار باشند. ولایت غور از ولایت‌های محروم در غرب کشور است که شهروندان این ولایت با چالش‌های امنیتی، فقر و از جمله عدم دسترسی درست ارائه خدمات صحی مواجه هستند.