حکومت در گفتگو با طالبان بی‌میل است

اختلاف‌نظرها درباره گفتگوهای صلح همچنان میان حکومت افغانستان و سران احزاب و گروه‌های سیاسی ادامه دارد. در آخرین مورد حکومت افغانستان لیستی از ۲۵۰ مذاکره‌کننده با طالبان را منتشر کرده بود که با مخالفت طالبان مواجه شد؛ اما جرگه مشورتی صلح ۵۰ تن را برای گفتگو با طالبان پیشنهاد کرد. اما اخیراً بعضی از رهبران […]

اختلاف‌نظرها درباره گفتگوهای صلح همچنان میان حکومت افغانستان و سران احزاب و گروه‌های سیاسی ادامه دارد. در آخرین مورد حکومت افغانستان لیستی از ۲۵۰ مذاکره‌کننده با طالبان را منتشر کرده بود که با مخالفت طالبان مواجه شد؛ اما جرگه مشورتی صلح ۵۰ تن را برای گفتگو با طالبان پیشنهاد کرد.

اما اخیراً بعضی از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی افغانستان، حکومت افغانستان را در ادامه گفتگوهای صلح به بی‌رغبتی متهم کرده‌‌اند. حتی آنان گفته‌اند که حکومت در پی عملی کردن مشورت‌های جرگه مشورتی صلح، نیست.

۲۳۰۰ نماینده از ولایت‌های افغانستان در جرگه مشورتی صلح با صدور قطع‌نامه‌ای از حکومت خواستند تا هیئت گفتگوکننده همه‌شمول را برای مذاکره با طالبان معرفی کند؛ اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره نشده است.

انتظار می‌رود که حکومت افغانستان برای تهیه این فهرست با احزاب و گروه‌های سیاسی مشورت کند؛ اما آنان می‌گویند که تاکنون حکومت با آنان مشورت نکرده است.

منابعی از حکومت تأیید می‌‎کنند که بررسی‌ها دربارۀ مشوره‌های جرگه مشورتی صلح آغاز شده است و قرار است تا آخر ماه رمضان کار عملی درباره مشورت‌های این جرگه توسط حکومت افغانستان آغاز شود.

قطع‌نامه جرگه مشورتی صلح، ۲۳ماده دارد. آغاز گفتگو با طالبان، ایجاد هیئت گفتگوکننده و برقراری آتش‌بس از خواست‌های اصلی آن است.