برنامه جهانی غذا: افغانستان در صدر ناامنی غذایی در جهان است

برنامه جهانی غذا سازمان ملل‌ اعلام کرد افغانستان در صدر ناامنی غذایی و یکی از نقاط حاد گرسنگی در جهان است.

به گزارش برنامه جهانی غذا، ناامنی غذایی به طور بالقوه در ۱۸ «نقطه حاد گرسنگی» که در مجموع ۲۲ کشور جهان را شامل می‌شود، افزایش خواهد یافت که افغانستان در صدر ناامنی غذایی و یکی از نقاط حاد گرسنگی در جهان است.

سیندی مک‌کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل گفت: نه‌تنها افراد بیشتر در نقاط بیشتر جهان گرسنه می‌شوند، بلکه شدت گرسنگی آن‌ها وخیم‌تر از همیشه است.

این نهاد می‌گوید که اگر درگیری و ناامنی ادامه یابد می‌تواند باعث آوارگی بیشتر و اختلال در تجارت و جریان کمک‌های بشردوستانه شود.

افغانستان، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن در بالاترین سطح هشدار برای گرسنگی حاد قرار دارند.

نهادهای سازمان ملل می‌گویند: همه نقاط حاد در سطح بلند شامل جوامعی می‌شود که با گرسنگی مواجه هستند یا پیش‌بینی می‌شود با آن مواجه می‌شوند یا در معرض خطر لغزش به سمت شرایط فاجعه‌بار هستند که این نقاط حساس به توجه فوری نیاز دارند.

پس از حاکمیت طالبان در کشور کمک‌های جامعه جهانی برای بازسازی و حمایت از جوامع آسیب‌پذیر کاهش یافته است.