فراغت ۲۴ تن از مرکز آموزشی تکنالوژی معلوماتی ریاست مخابرات کندز

۲۴ تن از مرکز آموزشی کامپیوتر ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندز در بیست‌وسومین دور این آموزشگاه فراغت این آموزشگاه، فارغ شدند.

۲۴ تن از مرکز آموزشی کامپیوتر ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندز در بیست‌وسومین دور این آموزشگاه فراغت این آموزشگاه، فارغ شدند.

به گفته اخترمحمد اختر، رئیس مخابرات ولایت کندز، این مرکز در سال ۱۳۸۲ در چوکات ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت کندز آغاز به فعالیت کرده است که در ۲۳ دور آن ۱۴۰۶ به شمول دانشجویان، دانش‌آموزان، کارمندان دولت، پسران و دختران اسناد فراغت خود را دریافت کرده‌‌اند.

عبدالجبار نعیمی، والی کندز می‌گوید که یادگیری کامپیوتر از نیازمندی‌های مهم است و جوانان باید برای شمولیت در ادارات دولتی و غیردولتی مهارت‌های کامپیوتری را فراگیرند.

والی کندز افزود که جوانان نباید فقط به فراگیری کامپیوتر اکتفا کنند، آنان باید به درس‌های خود نیز ادامه دهند.

  • سمیع‌الله قریشی، شانا نیوز، کندز