خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|
مرور رده

جاذبه‌های افغانستان

مقامات ایرانی: اگر فشارها زیاد شود مهاجران افغانستانی را اخراج می‌کنیم

این مقام وزارت خارجه ایران گفت که «از لحاظ انسانی نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد» اما «اگر مجبور شویم چنین خواهیم کرد و تبعاتش بر عهده آمریکاست؛ همان کشوری که افغانستان را به بحران کشید.»