کمیسیون شکایات: ناامنی سبب حضورنیافتن زنان در دفترهای ولایتی این نهاد شده است

به گزارش شانا به نقل از تلویزیون یک؛ نشست کمیسیون‌های انتخاباتی با شماری از بانوان ونهادهای ناظر انتخاباتی دیروز دوشنبه ۴ سنبله برای تساوی جنیستی در روند انتخابات برگزار شده بود.

زهره بیان شینواری، رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که ناامنی سبب شده تا بانوان حاضر برای کار، در دفترهای ولایتی این کمیسیون نشوند.

افزون بر این چالش، کمیسیون مستقل انتخابات نیز ثبت عکس بانوان را در جریان انگشت‌نگاری اجباری کرده است، تصمیمی که شاید از شمار رأی‌دهندگان زن در روز انتخابات بکاهد.

اما حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات سهم‌گیری زنان را در انتخابات سازنده و بسیار مهم می‌داند.

از سویی، نبیله مصلح، معاون وزارت امور زنان می‌گوید که در انتخابات پیش‌رو مسئولیت بازرسی بانوان رأی‌دهنده، بر عهده وزارت امور زنان است وزارتی ‌که تا حال توانسته تنها ۴ هزار بانو را استخدام کند و در استخدام هشت‌ هزار بانوی دیگر با چالش‌ روبه‌رو است.

هم‌زمان برخی نمایندگان حزب‌های سیاسی ونهادهای مدنی درمورد استفاده از نرم‌افزار طراحی شده توسط یک شرکت آلمانی برای انگشت‌نگاری رای‌دهندگان گفتگو کرده‌اند.

شماری از نمایندگان حزب‌های سیاسی می‌گویند که تفاوت‌های بزرگ میان خواست حزب‌های سیاسی تعهدهای کمیسیون و کارکرد این نرم‌افزارها وجود دارد؛ اما رایزنی‌ها دراین زمینه ادامه دارد.