کشف ۶۰ کیلوگرام مواد مخدر در سمنگان

دفتر مطبوعات فرماندهی پلیس ولایت سمنگان از کشف و ضبط ۶۰ کیلو گرام مواد مخدر خبر می‌دهد. در خبرنامه فرماندهی پلیس این ولایت آمده است که پیش از چاشت امروز، ۶۰ کیلوگرام تریاک از یک موتر تیزرفتار به دست آمد. گفتنی است که این محموله در حال انتقال از ولایت بغلان به ولایت بلخ بوده […]

دفتر مطبوعات فرماندهی پلیس ولایت سمنگان از کشف و ضبط ۶۰ کیلو گرام مواد مخدر خبر می‌دهد.

در خبرنامه فرماندهی پلیس این ولایت آمده است که پیش از چاشت امروز، ۶۰ کیلوگرام تریاک از یک موتر تیزرفتار به دست آمد. گفتنی است که این محموله در حال انتقال از ولایت بغلان به ولایت بلخ بوده است که از ساحه آق‌مزار مرکز شهر ایبک کشف و ضبط شده است.

  • مهسا نبی‌زاده، خبرگزاری شانا،‌ سمنگان