کانادا «یک میلیون مهاجر» می‌پذیرد

شان فریزر، وزیر مهاجرت کانادا سه‌شنبه ۱۰ عقرب در نشستی خبری اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا سال ۲۰۲۵‌ سالانه حدود ۵۰۰ هزار مهاجر بپذیرد.

وزیر مهاجرت کاناد افزود که برای بهبود اقتصاد پس از کرونا، برطرف‌ کردن معضل جمعیت پیر و نیاز به کارگر ماهر این کشور بر تعداد جمعیتش می‌افزاید.

گولدی هیدر، رئیس شورای تجارت کانادا با استقبال از این تصمیم تأکید کرده است فقط ۵۸.۵ درصد کسانی‌ که قرار است برای اقامت دایم وارد این کشور شوند، کارگران ورزیده‌اند.

گفتنی است که پس از واگذار کشور به طالبان و فروپاشی حکومت اشرف غنی، کانادا در ۱۴ ماه گذشته بیش از ۲۵ هزار افغانستانی را انتقال و اسکان داده است.