چرا غیرقانونی در کشورم زندگی می‌کنی!؟

Crossing the border of Afghan immigrants by the police from Iran to their country

در موقع پایین‌کردن آن مسافر آواره که متاسفانه وطنش را از دست داده بود و از دید انسانی هیچ گناهی نداشت، سرباز جمله‌ خیلی زننده و تلخی گفت که اما چندان خالی از واقعیت هم نبود.

سرباز گفت «چرا غیرقانونی در کشورم زندگی می‌کنی، چرا به قوانین کشورم احترام نمی‌گذاری…؟» هموطن ما تا گفت خُب مجبور شدم چون افغانستان جنگ است و… سرباز اما که افغانستان را فقط از بیرون می‌دید در مقابل گفت «این‌که جنگ و کشتار است مشکل شماست؛ شما اگر همت می‌داشتید کشور خود را نگه می‌داشتید!»

او درشت ولی درست می‌گفت؛ وقتی ما نتوانستیم برای خود وطن، خانه، نظام، امنیت، کار و رفاه فراهم کنیم چگونه بتوانیم در وطن دیگران و آن‌هم غیرقانونی محترمانه زندگی کنیم!؟

کاش اما از بیرون می‌دانستند که مانع ساختن کشور ما چگونه فاشیست‌های تمامیت‌خواه و موجودات جاهل هستند که چندین قرن به‌ وسیله و بهانه‌های چندش‌آوری همچون قوم، زبان، مذهب، قبیله و نژاد نه خودشان افغانستان را به ثبات و توسعه رساندند و نه هم دیگران را آرام و راحت گذاشتند که خدمت کنند.

خلاصه، خیانت را یک جمع و مشخص‌تر نخبگان یک قوم در تبانی با حامیان مداخله‌گر جهانی و منطقه‌ای‌شان کردند و می‌کنند، اما تاوان و هزینه‌ آن را همه‌ مردم افغانستان در داخل و خارج می‌دهند و نسل اندر نسل آواره و جنگ‌زده هستیم! ولی باز هم پرسشی باقی‌ست: ما با این وضع سرانجام به کجا خواهیم رسید!؟

  • سید محمدضیا موسوی
  • نویسنده و روزنامه‌نگار