چخانسوری: ادعاهای آقای احمدزی کاملاً دروغ و بی‌اساس است

هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی ادعاهای آقای حبیب احمدزی را کاملاً دروغ و بی‌اساس خواند و گفت که وی با انگیزه‌های شخصی این ادعاها را مطرح کرده است. چخانسوری افزود: این موضوع به صورت بسیار جدی بررسی و نتایج آن با مردم افغانستان در میان گذاشته خواهد شد. وی گفت: ادعاهای آقای […]

هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی ادعاهای آقای حبیب احمدزی را کاملاً دروغ و بی‌اساس خواند و گفت که وی با انگیزه‌های شخصی این ادعاها را مطرح کرده است.

چخانسوری افزود: این موضوع به صورت بسیار جدی بررسی و نتایج آن با مردم افغانستان در میان گذاشته خواهد شد.

وی گفت: ادعاهای آقای احمدزی به‌خاطر چوکی و موقف است. پس از آنکه آقای احمدزی در انتخابات پارلمانی کامیاب نشد، به ارگ مراجعه کرد تا دوباره به‌ عنوان مشاور مقرر شود، ولی پیشنهاد مقرری او رد شد.

آقای چخانسوری با تأکید بر توجه جدی حکومت وحدت ملی بر حقوق زنان، ادعاهای آقای احمدزی را توهین به زنانی دانست که سال‌ها قربانی داده‌اند تا در سطوح تصمیم‌گیری برسند. او افزود که به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود تا به عزت زنان افغانستان اتهام وارد کند.