وزیر خارجه ایران: از حق‌آبه ایران کوتاه نخواهیم آمد

وزیر خارجه ایران می‌گوید که مسئله حق‌آبه هیرمند را با وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان در میان گذاشته است.

به گزارش شانا به نقل از رسانه‌ها؛ وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که در مذاکرات اخیرش با متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت خودخوانده طالبان در شهر سمرقند، مسئله حق‌آبه ایران از هیرمند را به تفصیل مورد تأکید کرده است.

وی در توئیتی نوشت: در مذاکرات اخیرم با آقای متقی، سرپرست وزارت خارجه هیات حاکمه موقت افغانستان [وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان] در شهر سمرقند، مسئله حق‌آبه ایران از هیرمند را به تفصیل مورد تاکید قرار دادیم.

افغانستان [طالبان] هم بر پایبندی خود به حق‌آبه ایران تاکید داشت.

بر انجام اقداماتی فوری توافق کردیم.

از حق‌آبه ایران کوتاه نخواهیم آمد.