اخبار هیدراسلایدافغانستاناقتصادیگزارش

میلیون‌ها شهروند افغانستان در فقر بسر می‌برند

کمیته صلیب سرخ جهانی می‌گوید که نیمی از جمعیت افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند.

به گزارش شانا به نقل از رادیو آزادی می‌گوید خطر این وجود دارد که بسیاری از مردم به‌علت تشدید بحران، برای زنده ماندن و جستجوی غذا سرگردان شوند. صلیب سرخ می‌افزاید که پس از حاکمیت طالبان در آگست سال ۲۰۲۱ صدها هزار افغانستانی کار و شغل خود را از دست داده‌اند.

کمیته صلیب سرخ جهانی می‌گوید که در ۱۴ ماه گذشته تقریباً هفتصد هزار افغانستانی بیکار شده‌اند. براساس گزارش این کمیته، به‌علت بیکاری صدها هزار افغانستانی و اقتصاد رو به وخامت، اکنون ۹۰ درصد مردم روزانه کمتر از دو دالر درآمد دارند.
در گزارش آمده است که کودکان یتیم و زنان بیوه، بیش‌ از همه در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، به‌صورتی که اکثر آن‌ها حتی یک وعده غذا در روز پیدا کرده نمی‌توانند.

همزمان با این، صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید این اداره برای ۱۱۳ هزار زن بی‌بضاعت در مناطق مختلف افغانستان کمک مالی کرده است و در نظر دارد تا فرارسیدن زمستان به ۱۰ هزار تن دیگر نیز کمک نقدی کند.

صلیب سرخ جهانی: ۲۰ میلیون افغانستانی از مواد غذایی محروم و ۲۴  میلیون دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته بود که امسال برای بیش از چهارونیم میلیون افغانستانی کمک نقدی کرده است؛ اما با وجود آن هم تعداد زیادی از افغانستانی‌ها از کمبود کمک‌ها شاکی هستند. موسسات کمک‌رسانی تأیید می‌کنند که شمار نیازمندان به کمک خیلی زیاد هستند.

براساس آمار کمیته صلیب سرخ جهانی، ۲۰ میلیون افغانستانی از مواد غذایی محروم و ۲۴ میلیون دیگر به کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند. این کمیته هشدار می‌دهد که با شدت بحران، میلیون‌ها شهروند افغانستان با فقر شدیدتر مواجه خواهند شد تا حدی که بسیاری از آن‌ها به‌علت گرسنگی مجبور به خوردن مواد غذایی دورریختنی خواهند شد.

دکمه بازگشت به بالا