موج استعفای استادان دانشگاه در اعتراض به محرومیت تحصیل دختران توسط طالبان

شماری از استادان دانشگاه‌های مختلف کشور در اعتراض به تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان استعفا داده‌اند.

تعداد استادان دانشگاه‌های کشور که در اعتراض به ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها استعفا داده‌اند به ۱۳ تن رسیده است.

۱- محمدعمر کندزی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کندز
۲- ذکریا شنیزی، استاد دانشکده جیولوژی دانشگاه پلی‌تخنیک
۳- محمدهادی اسدی، استاد دانشگاه پلی‌تخنیک
۴- عبیدالله وردک، استاد دانشگاه کابل
۵- فیض رحمان، استاد دانشگاه کابل
۶- صفی‌الله سمون، استاد دانشگاه قندهار
۷- ولی‌الحق مشفق، استاد دانشگاه تخار
۸- دکتور عبدالعظیم مومند، استاد دانشگاه کابل
۹- مصطفی کامل محمد، استاد دانشگاه بامیان
۱۰- اسحاق شهباز، استاد یکی از دانشگاه‌های خصوصی
۱۱- جاوید مومند، استاد یکی از دانشگاه‌های خصوصی
۱۲- توریالی فخری، متخصص جراحی اعصاب و استاد در دانشگاه‌های خصوصی غالب و جامی در هرات
۱۳- محمداسحاق شهباز، معاون علمی و استاد دانشگاه خصوصی بارک در ولایت نیمروز

همزمان یک منبع معتبر در دانشگاه دولتی تخار گفته است که ۹ تن از استادان این دانشگاه استعفای‌ خود را به ریاست این دانشگاه تحویل داده‌اند. استعفای این افراد تاکنون تأیید نشده است.

تعلیق تحصیل دختران توسط طالبان اعتراضات و واکنش‌‌های داخلی و بین‌المللی زیادی را در پی داشته است.