ضمیر کابلوف: «بحران انتقال قدرت» در افغانستان هنوز حل نشده است

هیئت‌هایی از قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه نیز به عنوان مهمان در این نشست دعوت شده‌اند. ضمیر کابلوف در این نشست گفت که از آمریکا و متحدانش می‌خواهیم دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کند.

به گفته وی، اقدامات کشورها و آمریکا برای ایجاد صندوق امانی یا چاپ اسکناس‌های جدید، ماهیت نمایشی دارد. این اظهارات در حالیست که نخستین محموله اسکناس‌های جدید افغانی با همکاری آمریکا چاپ و چند روز قبل به دست طالبان رسید.