اخبار هیدراسلایدافغانستانزنان

شکریه بارکزی: افغانستان به زندان بزرگی برای شهروندانش تبدیل شده است

شکریه بارکزی در نشست مسکو، از کشورهای تعامل‌کننده با طالبان، انتقاد کرد و گفت اگر طالبان شایسته تعامل، هستند چرا از به رسمیت‌شناسی این گروه ابا می‌ورزید.

شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان یکی از شرکت‌کنندگان نشست مخالفان طالبان در مسکو بود، وی با بیان این که در افغانستان تحت تسلط طالبان زیر حاکمیت آپارتاید جنسیتی است، گفت زنان این کشور خاموش نبوده و برای اعاده حقوق اساسی خود مبارزه می‌کنند.

به گفته خانم بارکزی برخی 20 سال گذشته را اشغال و برخی فرصت نامیدند و مردم افغانستان آن را بخشی از تاریخ خود می‌نامند، مردم افغانستان در این دوره دموکراسی را تمثیل کردند.

شکریه بارکزی از شرکت‌کنندگان در نشست گفت کسانی که از صلح و ثبات در افغانستان تحت کنترل طالبان توصیف و تعریف کردند آیا خودشان در امنیت فکری و ذهنی هستند و آیا ترس و هراسی از اینکه افغانستان به لانه تروریستان تبدیل شود ندارند؟ اگر چنین ترس و هراسی ندارند چرا نتوانستند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند؟

وی خطاب به کشورهای همسایه و کشورهایی که با طالبان در تعامل هستنند، گفت: اگر طالبان شایسته شناسایی شما نیست، چرا این گروه را به مردم افغانستان تحمیل می‌کنید؟

شکریه بارکزی تاید کرد: به‌ هیچ صورت طالبان نماینده مردم افغانستان شده نمی‌تواند، گروهی که نیم پیکر جامعه را به جرم زن بودن به عقب رانده است شایسته مردم افغانستان نیست.

او مجددا خطاب به کشورهای همسایه افزود: افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان، هیچ قانون و هیچ تعریفی از خود ندارد، شایسته نیست سفارت‌خانه‌ها و کرسی‌ها به آن سپرده شود!

و یاد اور شد که من تاسف میکنم بخاطر فرصت کوچک و مقتی خود فرصت طولانی که به ما مساعد است از دست بدهیم بعضی بهانه های میشود که گویا بدلیل دیگر برای طالبان نیست بهانه گرفته میشود.

بارکزی با خطاب قرار دادن کشورهایی که در پی تعامل با گروه طالبان هستند، گفت: با تعامل ما نمی‌توانیم به چشم مردم افغانستان خاک بیندازیم.

بارکزی در بخش دیگری از سخنانش افزود: متاسفانه افغانستان به زندان بزرگی برای شهروندانش تبدیل شده است.

  • پروانه صمدی، خبرگزاری شانا
دکمه بازگشت به بالا