سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان به شهر کازان روسیه

به گفته سخنگوی وزارت تحصیلات گروه طالبان، در این سفر سعدالله بلوچ، رئیس امور فرهنگی وزارت خارجه این گروه، ندیم را همراهی می‌کند و قرار است با مقام‌های آموزشی و فرهنگی روسیه دیدارهایی انجام شود.
بازدید از مرکزهای آموزشی و تحصیلی، رایزنی برای جلب بورسیه‌های تحصیلی و همکاری‌های فرهنگی از دیگر اهداف این سفر عنوان شده است.
قابل یادآوری است که سالانه کشور روسیه بیش از سیصد بورس آموزشی به دانشجویان افغانستانی می‌دهد؛ اما با ایجاد محدودیت‌های شدید طالبان و مسدود ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران از میزان دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور کاسته شده است.