سازمان ملل: طالبان زنان را به ‌صورت ساختاری از اجتماع حذف کرده است

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، بخش زنان این سازمان (UN WOMEN) و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) سومین گزارش مشترک فصلی خود را در باره وضعیت زنان در افغانستان منتشر کردند.

در این گزارش وضعیت زنان در افغانستان بسیار بد و نگران‌کننده توصیف شده است. از ۵۲۹ زن شرکت‌کننده در این بررسی در ۲۲ ولایت افغانستان، ۶۹ درصد اعلام کرده‌اند که اضطراب، انزوا و افسردگی در زندگی‌شان افزایش یافته است. این زنان تأکید دارند که سطح تصمیم‌گیری‌شان در خانواده‌ها به‌شدت کاهش یافته و برخی از آن‌ها زندگی‌شان را مانند زندان توصیف می‌کنند.

۶۲ درصد از این زنان اعلام کرده‌اند که احکام طالبان با شدت فزاینده و بدون استثنا بر زنان اجرا می‌شود. آموزش، تجارت و فعالیت‌های اجتماعی از اولویت‌های زنان برای بهبود وضعیت خود و جامعه‌شان است، و آن‌ها فشارهای بیشتری از جامعه جهانی بر طالبان می‌خواهند تا به حقوق زنان پایبند شوند و ایجاد فضایی برای مشارکت زنان فراهم آید.

این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت زنان در افغانستان بعد از تسلط طالبان بسیار نگران‌کننده و بحرانی است. افزایش اضطراب، انزوا و افسردگی در زندگی زنان، نشان می‌دهد که محدودیت‌های فراوانی بر آن‌ها وضع شده است.

این وضعیت نیازمند توجه فوری و مؤثر جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و اقدامات محکم برای محافظت از حقوق و حیثیت زنان در افغانستان است.

وضعیت بدی زنان در افغانستان نشان‌دهند این است که برای محافظت از زنان، تأمین امنیت روانی و فزیکی آن‌ها باید زمینه فرصت‌های برابر برای مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.

براساس اظهارات نهادهای  بین‌المللی حقوق بشری، طالبان زنان را به ‌صورت سیستماتیک و هدف‌مند از فعالیت‌های اجتماعی حذف کرده‌اند. این نهادها با نشر گزارشی‌هایی گفته‌اند که سیاست طالبان در قبال زنان مصداق جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی است.