رونق کار خیاطی در آستانه عید قربان در ولایت بلخ

روزهای اندکی به آغاز عید قربانی باقی مانده است و در این فاصله، چرخ‌‌های خیاطی خیاطان شهر مزارشریف سریع‌تر از روزهای دیگر به چرخش درآمده است.

اکثر مشتریان این خیاطی‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند.

حمیدالله، قریب به بیست سال است که به این پیشه روی آورده است. او می‌گوید که جوانان با تهیه لباس‌های ناب وطنی در روزهای عید می‌خواهند فرهنگ دیرینه کشور خود را حفظ کنند.

بیشتر مردم در جوامع سنتی مانند افغانستان از لباس‌های وطنی استفاده می‌کنند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ