دیدار رئیس یوناما از آسیب‌دیدگان زلزله در پکتیکا

نماینده خاص سازمان ملل متحد با خانواده ها ملاقات کرد و شاهد کمک وسیع سازمان ملل متحد در افغانستان و شرکا آن برای رسیدگی به بیش از ۵۰۰ هزار نفر بود. کار جدی برای تهیه غذا و سرپناه برای زمستان در جریان است.