دکتر غنی: طرفداران حکومت موقت شکست خوردند

به گزارش شانا به نقل از صدای آزادی؛ رئیس تیم انتخاباتی دولت‌ساز تأکید کرد که طرفداران حکومت موقت در افغانستان ناکام شدند و این کشور به سوی برگزاری انتخابات و تقویت جمهوریت در حرکت است. او گفت: «آرزوی حکومت موقت را به گور خواهند برد. این کشور نظام دارد. صلح می‌خواهید؛ اما برگزاری انتخابات برای […]

به گزارش شانا به نقل از صدای آزادی؛ رئیس تیم انتخاباتی دولت‌ساز تأکید کرد که طرفداران حکومت موقت در افغانستان ناکام شدند و این کشور به سوی برگزاری انتخابات و تقویت جمهوریت در حرکت است.

او گفت: «آرزوی حکومت موقت را به گور خواهند برد. این کشور نظام دارد. صلح می‌خواهید؛ اما برگزاری انتخابات برای آن شرط است تا برایم صلاحیت تفویض کنید. آیا باز می‌خواهید که ۲۵۰ تن برای اشتراک در مذاکرات بروند؟ نمی‌دانم برای مذاکرات می‌رفتند یا برای اشتراک در عروسی؟»

به گفته آقای غنی، پس از برگزاری انتخابات و موفقیت تیم او مشوره‌ها را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در رابطه به صلح آغاز خواهد کرد.

پیش از این در جریان ۹ دور گفت‌وگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر برخی سیاستمداران و بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر اولویت مصالحه با گروه طالبان در برابر برگزاری انتخابات تأکید کرده بودند؛ حتٰی شماری از آنان و حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفته بودند که اگر صلح در افغانستان تأمین شود، با ایجاد حکومت موقت مخالفتی ندارند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی نیز پس از لغو گفت‌وگوهای صلح، گفت که فرصت صلح در افغانستان از دست رفت؛ اما امرالله صالح، معاون اول تیم انتخاباتی دولت‌ساز، می‌گوید که این صلح «جعلی» بود. او تاکید کرد: «من به افتخارگفته می‌توانم که اولین باری است که ما در کنار پیروزی در جنگ، در مذاکرات نیز برنده می‌شویم و این از برکت جناب اشرف غنی بود.»

آقای صالح افزود: «برای مردم روشن شد که ما مانع صلح نیستیم، بلکه ما نمی‌خواستیم و نمی‌خواهیم که در بدل فروش افغانستان به صلح جعلی دست یابیم.»

در این همایش شماری از بزرگان قوم احمدزی با پشتیبانی از تیم انتخاباتی دولت‌ساز گفتند که آنان نیز طرفدار برگزاری انتخابات و پایداری جمهوریت هستند. آنان اما تأکید کرد که برای تأمین صلح، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و دست یافتن همه مردم به عدالت اجتماعی باید از هیچ تلاشی دریغ نشد.