دکتر عبدالله: ادعای فساد اخلاقی در ارگ تکان‌دهنده ‌است

رئیس اجرایی افغانستان با تکان‌دهنده دانستن ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری خواستار بررسی جدی درباره آن شده است. عبدالله عبدالله پیش از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که اگر این مسئله به گونه جدی بررسی نشود به اعتبار زنان و ریاست جمهوری زیان خواهد رساند. وی افزود: «جز صدمه زدن به […]

رئیس اجرایی افغانستان با تکان‌دهنده دانستن ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری خواستار بررسی جدی درباره آن شده است.

عبدالله عبدالله پیش از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت که اگر این مسئله به گونه جدی بررسی نشود به اعتبار زنان و ریاست جمهوری زیان خواهد رساند. وی افزود: «جز صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور ما که قابل جبران نمی‌باشد بررسی این موضوع باید مستقلانه صورت گیرد تا مردم افغانستان اطمینان پیدا کنند و به اعتبار ریاست جمهوری روش و رفتار همه ما زیان نرساند.»

رئیس اجرایی در حالی اینگونه اظهار می‌کند که اخیراً آقای حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امور امنیتی رئیس جمهور غنی، ادعا کرده ‌است که شماری از نامزدان زن در انتخابات پارلمانی که کمتر از ۶۰۰ رای به دست آورده بودند بر اساس روابط  نامشروع با ارگ به ولسی جرگه راه یافته‌اند.

آقای احمدزی همچنین ادعا کرده ‌است که تعدادی در ارگ برای ترویج فحشا به صورت سیستماتیک کار می‌کنند.