دومین جشنواره نوروزی شعر و داستان از نیستان

اشتراک نزدیک به ۱۰۰ تن از شاعران و داستان‌نویسان در دومین جشنواره فرهنگی و ادبی شهر کتاب بلخ در تالار دانشگاه نخبگان شهر مزارشریف برگزار شد.

با اشتراک نزدیک به ۱۰۰ تن از شاعران و داستان‌نویسان در دومین جشنواره فرهنگی و ادبی شهر کتاب بلخ در تالار دانشگاه نخبگان شهر مزارشریف برگزار شد.

این جشنواره از سوی «شهر کتاب بلخ» با همکاری «بنیاد خیرخواه» و «دانشگاه نخبگان» با حضور شاعران و نویسندگان جوان برگزار شد. دراین برنامه ۶ تن از شاعران و نویسندگان در دو بخش شعر و داستان حائز مقام اول تا سوم شدند.

در حاشیه این جشنواره نمایشگاه کتاب با هدف تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه از سوی شهر کتاب بلخ و دانشگاه نخبگان راه‌اندازی شده بود.

با این حال برندگان این جشنواره با مؤثر دانستن این‌گونه برنامه‌ها برای شاعران و داستان‌نویسان تازه‌کار می‌گویند که چنین برنامه‌هایی می‌تواند انگیزه خوبی برای پیشرفت شاعران و داستان‌نویسان جوان باشد.

این در حالیست که سال پار نیز جشنواره نوروزی از سوی شهر کتاب بلخ در شهر مزارشریف برگزار شده بود. این دومین باریست که این جشنواره از سوی شهر کتاب بلخ در شهر مزار شریف برگزار می‌شود.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، مزارشریف