خروج بیش از ۸۰۰هزار مهاجر افغانستان از ایران

عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان می‌گوید که از میان این مهاجران، ۴۰۰هزار تن آنان از ایران اخراج و به افغانستان بازگشته‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان می‌گوید که بیش از ۸۰۰ هزار تن در یک سال گذشته از ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

به گزارش شانا به نقل از هرات‌تایمز، عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان، می‌گوید که از میان این شمار مهاجران، ۴۰۰هزار تن آنان از ایران اخراج و به افغانستان بازگشته‌اند. مهاجرت غیرقانونی و نداشتن اسناد از علت‌های اخراج عنوان شده است.

عبدالمطلب حقانی در این باره گفت: «در یک ساله گذشته از ایران ۸۲۰‌هزار مهاجر به کشور برگشته است که از این میان، ۴۰۰‌هزار تن آنان به گونه اجباری به کشور برگشت داده شده‌اند و بقیه به خواست خودشان برگشت کرده‌اند.»

در همین حال، شماری از جوانان می‌گویند که فقر و بی‌کاری و افزایش قیودات سخت‌گیرانه طالبان از علت‌های اساسی مهاجرت‌ غیرقانونی به کشورهای همسایه است.