توزیع تخم زعفران برای ۵۰ تن از بانوان در ولایت بلخ

مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری در زون شمال افغانستان  برای تشویق کشاورزان به کشت زعفران ۷۵۰۰  کیلوگرم پیاز زعفران را به  ۵۰ خانم  کشاورز در پنج ولایت بلخ، فاریاب، سمنگان،  جوزجان و سرپل توزیع کردند.

این برنامه به هدف تقویت دهقانان و رشد و برداشت زعفران در زون شمال خوانده شده ‎است.

فهیم جباری، مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در زون شمال افغانستان می‌گوید: زنان زراعت‌پیشه از کسانی هستند که در بلند بردن اقتصاد خانواده‌ها مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و از حاصلات زراعتی پول و مصارف خانواده، به‌خصوص خرج کودکان‌شان را پیدا می‌کنند.

آقای جباری افزود: به هر یک از این ۵۰ خانم، ۱۵۰ کیلوگرم پیاز زعفران توزیع شد تا کشت زعفران توسعه یابد و اقتصاد خانواده‌ها و بانوان رشد کند.

از سویی هم زنان کشاورز با ابراز رضایت از کشت زعفران، می‎گویند که رشد این گیاه در بلخ سبب شده‎ است که شماری از زنان  مصروف کار شوند و مصارف خود و خانواده خود را تأمین کنند.

‎با این حال شماری از کشاورزان تأکید می‌کنند که آب و هوای اکثر ولسوالی‌های ولایت بلخ با گیاه زعفران هم‌خوانی دارد و بهترین زعفران از نگاه کمیت و کیفیت در بلخ تولید می‌شود، اما دولت باید در زمینه رشد و انکشاف کشت زعفران با کشاورزان همکاری کند و با قرضه‌های کوچک تخم پیاز زعفران را به آنان بدهد.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ