ایجاد یک گارنیزیون مشترک شهری در ولایت کندز

یک کارنیزون شهری در ولایت کندز ایجاد شد. این گارنیزیون شهری متشکل از پولیس ملی، نیروهای نظم عامه، امنیت ملی و اردوی ملی است که برای جلوگیری از نابسامانی‌ها در شهر کندز ایجاد شده است.

سید نورآغا هاشمی، معاون قطعه گارنیزون شهری کندز می‌گوید: این گارنیزون برای جلوگیری از گشت‌وگذار افراد مسلح غیرمسول، سارقین، آدم‌ربیان و گشت‌وگذار نیروهای امنیتی در لباس شخصی و تیزرانی وسایط نظامی ایجاد شده است تا از اشخاصی که در برهم زدن امنیت دست دارند جلوگیری کند.

آقای هاشمی ضمن هشدار به افراد بی‌بندوبارمی‌گوید که به قانون تسلیم شوند غیر آن از سوی گارنیزون شهری شناسایی و بازداشت خواهند شد.

این درحالی است که پیش از این باشندگان کندز از افزایش ترورهای مسلحانه، گشت‌وگذار افراد مسلح غیرمسئول و سرقت ابراز نگرانی کرده بودند.

  • سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا، کندز