تبدیل یک مدرسه دینی در تاجیکستان به آموزشگاه موسیقی

مقامات دولتی در ناحیه خاولنگ تاجیکستان ساختمان مدرسه قدیمی علوم اسلامی را به آموزشگاه موسیقی تبدیل کردند. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از پارس تودی؛ پرویز اکرم‌زاده رئیس ناحیه خاولنگ گفت که ساختمان مدرسه قدیمی علوم اسلامی که در کنار مسجد جامع این منطقه واقع شده بود، به آموزشگاه موسیقی تبدیل شد. این مدرسه […]

مقامات دولتی در ناحیه خاولنگ تاجیکستان ساختمان مدرسه قدیمی علوم اسلامی را به آموزشگاه موسیقی تبدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از پارس تودی؛ پرویز اکرم‌زاده رئیس ناحیه خاولنگ گفت که ساختمان مدرسه قدیمی علوم اسلامی که در کنار مسجد جامع این منطقه واقع شده بود، به آموزشگاه موسیقی تبدیل شد.

این مدرسه از قرن ۱۹ فعالیت می‌کرد و در دوران حکومت شوروی بسته شده بود. در سال ۱۹۹۸ به درخواست مسلمانان ناحیه خاولنگ با مجوزحکومت تاجیکستان دوباره درب این مدرسه بر روی طلاب علوم اسلامی باز شد؛ اما در سال ۲۰۱۳ به دستور مقامات امور دینی شهر کولاب تنها مدرسه اسلامی دراین منطقه دوباره بسته شد.

از سال ۲۰۱۶ در تاجیکستان دیگر هیچ مدرسه آموزش علوم اسلامی فعالیت نمی‌کند. مقامات حکومتی در این مورد می‌گویند که هدف از این اقدام جلوگیری از گرایش جوانان به گروه‌های افراطی است.

همچنین در تاجیکستان برای آموزش علوم اسلامی بدون مجوز می‌توانند افراد را از ۵ تا ۱۲ سال به زندان محکوم کنند.