تاکید وزیر داخله ایران بر ایجاد طرح ساماندهی اتباع در قالب سازمان ملی مهاجرت

وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران می‌گوید با توجه به حضور میلیونی اتباع خارجی در ایران، نیاز است تا یک سامانه هوشمند برای شناسایی و خدمات‌رسانی به مهاجرین ارائه شود.

به گزارش شانا به نقل از شفقنا؛ احمد وحیدی، وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران درباره طرح سازمان ملی مهاجرت گفت: طرح ایجاد سازمان ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی رفته است و امیدواریم که با تلاش نمایندگان در تصویب این طرح تسریع شود. این طرح برای ساماندهی اتباع در قالب یک سازمان، ضروری است.

وزیر داخله ایران درباره قوانین یکپارچه برای اتباع خارجی هم گفت: یکی از کارکرد‌های سامانه هوشمند ساماندهی اتباع خارجی این است که مشخص می‌کند که اقامت و خدمات قابل ارائه به اتباع چگونه خواهد بود.

وی اظهار داشت: سازمان ملی مهاجرت نقطه کلیدی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات اتباع خارجی مقیم ایران است.

وی در خصوص ارائه‌ خدمات به اتباع خارجی مقیم ایران تأکید کرد و افزود: سازمان ملی مهاجرت نقطه کلیدی برای رسیدگی به مسائل و مشکلات اتباع خارجی مقیم ایران است.