امتیازات جدید تاجیکستان برای گردشگران خارجی

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از پارس تودی، طبق برنامه حکومت تاجیکستان با عنوان «استراتژی رشد گردشگری تاجیکستان»  طی سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۳۰ ، قرار است سلسله اقداماتی در راستای اعطای امتیازات و تسهیل سفر گردشگران خارجی به این کشور پیاده شود.
از جمله  این اقدامات تسریع در صدور ویزای گردشگری، ارتقای کیفیت پذیرش و گسیل گردشگران و تسهیل صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت بخش خصوصی در رشته توریسم است.

همزمان با این تدابیر برنامه تأسیس و ساخت هتل‌ها و راه‌های ارتباطی در مناطق مورد علاقه گردشگران نیز در حال اجرا است.     

طبق آمار کمیته رشد گردشگری تاجیکستان در سال ۲۰۱۸ یک میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار گردشگر خارجی به تاجیکستان سفر کرده‌اند که این آمار نسبت به سال ۲۰۱۷ بیشتر از دو و نیم درصد است.