از هر پنج کودک افغانستانی، دو تن محروم از «آموزش و پرورش»

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش دیروز سه‌شنبه ۷ جوزا خود، گفته است: از هر پنج کودک در افغانستان، دو کودک از مکتب محروم هستند. این گزارش یونیسف، به بررسی میزان دسترسی کودکان به مراقبت‌های پزشکی، آموزشی، تغذیه و امنیت آنان در ۱۷۶ کشور جهان پرداخته است و همچنین مواردی چون […]

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارش دیروز سه‌شنبه ۷ جوزا خود، گفته است: از هر پنج کودک در افغانستان، دو کودک از مکتب محروم هستند.

این گزارش یونیسف، به بررسی میزان دسترسی کودکان به مراقبت‌های پزشکی، آموزشی، تغذیه و امنیت آنان در ۱۷۶ کشور جهان پرداخته است و همچنین مواردی چون کودکان کار، ازدواج زیر سن، کودکان بیجاشده بر اثر جنگ و کشتار را شامل می‌شود.

بر اساس این گزارش، افغانستان جایگاه ۱۵۷ را در بین سایر کشورها به خود اختصاص داده است.

در گزارش آمده است که میزان مرگ‌ومیر در کودکان زیر پنج سال به ۶.۷۹ درصد، کودکانی که از رشد بازمانده‌‌اند به ۴۰.۹ درصد، کودکانی که از مکتب بازمانده‌‌اند به ۴۱.۹ درصد و کودکان کارگر به ۲۹.۴ درصد می‌رسد که به عنوان چالش اصلی‌ درباره زندگی کودکان در سراسر افغانستان به حساب می‌آیند.

بر اساس گزارش یونیسف ۸۸ درصد از کودکان بین سنین ۶ تا ۲۴ ماه روزانه به درستی تغذیه نمی‌شوند.

این گزارش افزوده است که ۱۵ درصد کودکان در افغانستان در نتیجه جنگ و درگیری مجبور به ترک محل سکونت خود شده‌ و بسیاری از آنان از آموزش و پرورش محروم مانده‌اند و طی سال‌های پسین، مکاتب، استادان و دانش‌آموزان همواره آماج حملات بوده‌اند.

یونیسف می‌افزاید که در ۵ ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی ۸۷۰ حمله، تهدید یا ترساندن دانش‌آموزان، امکانات یا کارکنان و یا درگیری در محیط مکاتب توسط حکومت به ثبت رسیده است.

به گفته این گزارش در حال حاضر تقربیاً ۱۰۰۰ مکتب توسط گروه‌های مسلح غیرمسئول، نیروهای امنیتی افغانستان و یا نیروهای بین‌المللی تخریب، ویران و اشغال شده است و یا به علت جنگ و درگیری بسته شده است.