«آوای هم‌نوع» در بلخ

انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت در ولایت بلخ در ادامه فعالیت‌های آگاهی‌دهی و دادخواهی از حقوق و امتیازات زنان دارای معلولیت، در سال ۲۰۱۹ برنامه‌های آگاهی‌دهی تصویری «آوای هم‌نوع» را با همکاری ریاست رادیو-تلویزیون ملی بلخ و با حمایت مالی کمیته سویدن برای افغانستان آغاز کرده است.