خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|

کشته و زخمی شدن بیش از ۱۰ تن براثر دو انفجار پی‌هم در ناحیه نهم شهر مزارشریف

ﻋﺎﺩﻝ‌ﺷﺎﻩ ﻋﺎﺩﻝ، ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺑﻠﺦ می‌گوید ﺩﺭ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﭘﻲ‌ﺩﺭﭘﻲ ﻣﺎﻳﻦ‌ﺟﺎﺳﺎﺯﻱﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﻳﻠﻲ ﮔلﺑﺎﺯ ﺧﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮی، ﻭﻟﺴﻮال ولسوالی بلخ این ولایت، ﺩﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﺸﺘﻪ و ﻫﺸﺖ تن ﺑﻪ ﺸﻤﻮﻝ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻴﺲ زخمی شده‌اند.

5

آقای ﻋﺎﺩﻝ می‌گوید که ﻫﺪﻑ اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ ﻭﻟﺴﻮاﻝ ﺑﻠﺦ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ؛ اما آسیبی به وی نرسیده است.

اﺯ سویی ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪاﻥ ﻋﻴﻨﻲ می‌گویند که ﺩﺭ انفجار ﭘﻲﺩﺭﭘﻲ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﺸﺘﻪ و ﻫﺸﺖ ﺗﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﻮﻝ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺯﺧﻤﻲ ﺷﺪﻩ است. ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺪﻑ اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﺭا ﻭﻟﺴﻮال ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ ﻋﻨﻮاﻥ می‌کنند.

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﻭﻻﻳﺖ ﺑﻠﺦ اﻧﻔﺠﺎﺭ اﻣﺮﻭﺯ را ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ اﻟﻔﺎﻅ ﺗﻘﺒﺢ کردند. ﺁﻧﺎﻥ می‌گویند ﻛﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﻋﻤﺎﻝ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ می‌دﻫﻨﺪ اﺯ اﺳﻼﻡ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ندارند.

اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴ اﺴﺖ که چندی پیش، ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﺎﺯﻱ ﻣﺎﻳﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺣﻤﺎﻡ در شهر ﻣﺰاﺭﺷﺮﻳﻒ ﭼﻨﺪﻳﻦ تن از باشندگان بلخ را کشته و زخمی کردند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ
کُد خبر:8524

برچسب‌ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط