ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ۵ ﺗﻦ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﺻﺮاﻑ در بغلان

محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بغلان

ﭘوﻠﻴﺲ ﺑﻐﻼﻥ ﺷﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵ ﺗﻦ ﺭا ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﺻﺮاﻑ بازداشت کرد.

اﺣﻤﺪﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑﺸﺎﺭﺕ، سخنگوی پولیس ﺑﻐﻼﻥ ﺑﺎ تأیید اﻳﻦ ﺧﺒﺮ، گفت: ﺷﺎﻡ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ پولیس ﺑﻐﻼﻥ ﺩﺭ ولسوالی ﺩﻩ‌ﺻﻼﺡ اﻧﺪﺭاﺏ ﺷﻬﺮ ﭘﻠﺨﻤﺮﻱ ۵ ﺗﻦ ﺭا ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻳﻚ ﺻﺮاﻑ بازداشت کرد.

در همین حال، یکی از بازداشت‌شدگان با اعتراف به جرمش از کار خود ابراز پشیمانی می‌کند.