۱۵۰۰ بس شهری وارد سیستم حمل‌ونقل کابل می‌شود

 «نرگس مهمند» سخنگوی شهرداری کابل از آغاز خدمات‌رسانی ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس در کابل خبر داد.

وی افزود: ایستگاه‌های لازم در کابل در نظر گرفته شده و به زودی وارد عمل خواهد شد.

مهدی رهانی، ‌سخنگوی وزارت حمل‌ونقل نیز در این باره گفت: هند قول داده است که این تعداد اتوبوس را در اختیار ناوگان حمل‌ونقل کابل بگذارد.

وی افزود: هرچند تیم‌هایی از این اتوبوس‌ها و ایستگاه‌ها مراقبت خواهند کرد؛ اما شهروندان کابل نیز باید در نگهداری آن دقت کنند.