گوترش: منع دختران از تحصیل نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید از روزی که دختران از رفتن به مکتب در افغانستان منع شده‌اند، دو سال گذشته است. او محرومیت دختران و زنان را از آموزش «یک نقض غیرقابل توجیه حقوق بشر» خواند. گوترش از طالبان خواست که «اجازه» بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه را بدهند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، […]

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید از روزی که دختران از رفتن به مکتب در افغانستان منع شده‌اند، دو سال گذشته است. او محرومیت دختران و زنان را از آموزش «یک نقض غیرقابل توجیه حقوق بشر» خواند. گوترش از طالبان خواست که «اجازه» بازگشایی دبیرستان‌های دخترانه را بدهند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، در اولین ترم خزانی آغاز مکاتب، تنها به مکاتب دخترانه ابتدائیه اجازه بازگشایی دادند. آنه‌ها مکاتب دخترانه متوسطه، لیسه و دانشگاه‌ها را بستند و تا هنوز بازگشایی نکرده‌اند.

آنتونیو گوترش در ایکس یادآوری کرده که «دوشنبه [۱۸ سپتامبر] دو سال از ممنوعیت حضور دختران در مکاتب متوسطه می‌گذرد» او این دستور طالبان را «یک نقض غیرقابل توجیه حقوق بشری» دانسته است که «صدمات طولانی‌مدت» را به افغانستان وارد می‌کند.

مقام‌های طالبان بارها تاکید کرده‌اند که مدارس دخترانه را «موقتا تعلیق» کرده‌اند تا شرایط تحصیل بنا به ارزش‌های اسلامی و سنتی این کشور را فراهم کنند.

هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان فرامین تعلیق آموزش و کار زنان و دختران را صادر کرده است. او اکنون در قندهار مستقر است و خود را از دید رسانه‌ها پنهان نگه می‌دارد.